Kurz FM na FTVS

12. června 2019 v 12:13 |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)

Kurz Feldenkraisovy metody

7. 9. - 9. 9. 2019

Kurz probíhá pod vedením lektorky Feldenkraisovy metody paní Zuzany Frank z Německa.

Jedinečná možnost strávit 3 dny s pohybovými lekcemi konceptu M. Feldenkraise "Pohybem k sebeuvědomění". Tyto kurzy se na fakultě konají již více jak 20 let a těší se značné oblibě.

V letošním roce se poprvé kurzy budou konat v menším (a zcela novém) prostoru, proto je kapacita omezena a včasné přihlašování nezbytné.


Více informací na:
https://www.feldenkrais-seminar.cz/
 

Cvičení v ZŠ Kodaňská od září 2018

6. října 2018 v 21:41 |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)
Zdravotní cvičení s prvky Feldenkraisovy metody, metody Ludmily Mojžíšové, vývojové kineziologie aj.

ZŠ Kodaňská, Praha 10
středa 17,30 - 18,30 nebo 18,30 - 19,30.


Seminář Feldenkraisovy metody

2. července 2018 v 18:51
Kurz probíhá pod vedením lektorky Feldenkraisovy metody paní Zuzana Frank z Německa.

O metodě

U Feldenkraisovy metody (FM) není kladen důraz na samotný rozsah pohybu tak, jak jsme u cvičení zvyklí. Důležitý je v první řadě pocit, který tento pohyb v člověku vyvolává. Samotné cviky se provádí v mnoha variacích nezávisle na obtížnosti či pořadí, FM je proto vhodná pro všechny věkové kategorie včetné lidí s tělesným č i mentálním omezením.
FM čerpá z přesvědčení o harmonii těla a vytváří podmínky, v nichž se každý může naučit lehkost pohybu, víc o sobě, o svém těle, a zvýšit svou citlivost. Pozitivně ovlivňuje sebevědomí, sebevnímání a rozvíjí i schopnost rozpoznání jednotlivých fází běžných denních úkonů. Metoda nás navádí k vědomému nenásilnému pohybu, při kterém každý sám objevuje a zkouší , zda mu tento pohyb vyhovuje či nikoliv.
Tato změna v nastavení, kdy se samotný žák stává sám sobě učitelem, dává příležitost objevit úžasné možnosti nových prožitků, stát se zodpovědným za své tělo, a díky tomu svobodnějším člověkem. Metoda je pojmenována podle svého zakladatele Moshé Feldenkreise.
 


FELDENKRAIS TRAINING PRAGUE 1

2. ledna 2018 v 18:49
''Věřím, že latentní schopnosti každého z nás jsou podstatně větší než ty, s kterými žijeme.''
Dr. Moshè Feldenkrais


FELDENKRAIS TRAINING PRAGUE 1

mezinárodně akreditovaný výcvik Feldenkraisovy metody

bude probíhat v Praze od června 2018 do dubna 2022.

Výcvik má akreditaci Euro TAB - European and Israeli Feldenkrais Training and Accreditation Board a podporu a doporučení Spolku Feldenkraisovy metody v České republice z.s.

Výcvik povedou trenéři Roger Russell a Ulla Schläfke z Heidelbergu.

Podpoří je další zahraniční trenéři, asistenti a místní a zahraniční praktici. Výuka bude probíhat v angličtině a v němčině s překladem do češtiny. Výcvik je vhodný pro ty, kteří se Feldenkraisovou metodou dlouhodobě zabývají a chtějí získat schopnosti a oprávnění podle metody vyučovat a praktikovat.

Kontakt, informace a organizace: JitkaNagy FELDENKRAIS® Practitioner a organizátorka výcviku jitka.nagy@web.de

FM s Eliškou Nejdlovou

25. dubna 2017 v 10:56
Feldenkraisova metoda pro dospělé
SKUPINOVÉ LEKCE
KDY: středy 17:30 - 18:30
KDE: ve stepařském sále DDM hl. Prahy
ADRESA: Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
CENA: 200 Kč/lekci, 170 Kč/lekci pro studenty, seniory a rodiče na mateřské dovolené
KONTAKT: eliskanejdlova@seznam.cz
Praktické informace:
 doporučuji pohodlné a dostatečně teplé oblečení
 podložky potřebné na lekci jsou k dispozici v sále

Kurz FM na FTVS 2017

25. dubna 2017 v 10:55 |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)
Vážení přátelé,
po roce opět posílám pozvánku na kurz Feldenkraisovy metody. Kurz bude probíhat od soboty 26.8 do pondělí 28.8.
Pro přihlášení prosím navštivte stránky www.feldenkrais-seminar.cz, kde naleznete přihlašovací formulář.
Srdečně zdravím a těším se na vás
-
Bára Uhlířová
tel: 728 263 053
e-mail: uhlirova.b@email.cz

Výsledky výzkumu z roku 2014

30. srpna 2016 v 12:12
Článek s výsledky výzkumu na kurzu Feldenkraisovy metody vyšel v červnu 2016 v časopise Rehabilitácia:

https://www.researchgate.net/publication/306977723_Effect_of_a_three-day_Feldenkrais_method_FM_course_on_subjective_perception_of_range_of_motion_pain_and_mood

Efekt třídenního kurzu Feldenkraisovy metody na subjektivní vnímání rozsahu pohybu, bolesti a nálady
Autoři: J.Vařeková, K. Daďová, A. Šlégl
Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Souhrn
Východisko: Feldenkraisova metoda (FM) využívá pohyb a motorické učení jako cestu k ovlivnění a rozvoji jedince jak po stránce tělesné, tak psychické. Při skupinových lekcích "Pohybem k sebeuvědomění" lektor verbálně vede cvičící k provádění určitých pohybových sekvencí. Vychází se z jednoduchých pohybů, které se provádějí se snahou o minimální úsilí a plnou vědomou pozornost. Pohyby se postupně neobvyklým způsobem kombinují, přičemž mezi jednotlivými sekvencemi je věnován čas uvolnění a introspekci. Celý tento proces zprostředkovává cvičícímu jedinečnou senzomotorickou zkušenost. Cílem této práce bylo zkoumat efekt třídenního kurzu FM na vnímání rozsahu pohybu, bolesti a nálady.
Soubor: Šetření bylo provedeno u 95 žen a 4 mužů (průměrný věk 50 let, rozpětí 22 - 80 let).
Metody: Dotazníkem vlastní konstrukce byl zjišťován vliv třídenního pohybového programu "Pohybem k sebeuvědomění" podle M. Feldenkraise. Dotazníky zjišťovaly osobní údaje, motivaci k účasti na kurzu a předchozí zkušenosti s metodou. Dále sloužily k hodnocení efektu intervence v různých oblastech pomocí Likertovy škály.
Výsledky: Účastníky kurzu byli nejčastěji zdravotníci, trenéři a lektoři se středoškolským (58 %) nebo vysokoškolským (39 %) vzděláním. Jako hlavní motivaci kurzu uváděli nejčastěji snahu o zlepšení funkce pohybového systému (23 %), ale i obohacení z hlediska vlastní profesní činnosti v oblasti zdravotnictví a vedení pohybových aktivit. Většina účastníků po skončení kurzu uvedla, že jim metoda vyhovovala (87 %) a mají zájem se ke cvičení tohoto typu v budoucnu vrátit (89 %). Účastníci zaznamenali po intervenci zvýšení rozsahu pohybu (86 %), snížení bolesti pohybového systému (60 %), zlepšení tělesného sebeuvědomění (88 %) a zlepšení nálady (85 %). 68 procent účastníků uvedlo, že se po cvičení cítili odpočatí a plní energie.
Závěry: Feldenkraisova metoda je již po desetiletí využívána v oblasti prevence pohybových poruch. Závěry pražské studie potvrzují pozitivní efekt metody na vnímání bolesti, zvýšení pohybového rozsahu, zlepšení tělesného sebeuvědomění i psychického stavu. Na jejich základě lze tuto metodu, jakož i využití jejích dílčích principů považovat za vhodnou k využití v léčebné rehabilitaci

Klíčová slova: Feldenkraisova metoda, Pohybem k sebeuvědomění, zdravotní cvičení

Background: Feldenkrais method (FM) uses movement and motor learning as a way to influence and progress of an individual both from the physical and psychic point of view. In group sessions "Awareness through movement" individuals are verbally led to do certain movement sequences. The aim of this work was to explore the effect of a three-day course of FM on perceived range of motion, pain and mood. Subjects: The research was performed on 95 women and 4 men (average age 50 yrs, range 22-80 yrs). Method: The study used questionnaire developed by the authors for evaluation of the 3-day course of Awareness Through Movement (ATM) according to M. Feldenkrais. Questionnaire was investigating personal data, motivation for course attendance and previous experience with the method. Furthermore, it served for evaluation of the effect of this intervention in different areas using Likert scale. Results: The course was attended mainly by healthcare professionals, coaches and instructors with high school education (58 %) or university education (39 %). The main motivation for course attendance was to improve locomotor system function (23 %), but also to enrich someone's own profession in healthcare field and to improve training of physical activities. Results showed mostly positive response to the intervention (87 %) and expressed interest to come back to this type of exercise in the future (89 %). Most of the subjects experienced an increase in range of motion (86 %), decrease of pain in locomotor system (60 %), increase of body perception and awareness (88 %), as well as mood improvement (85 %). Sixty eight percent of subjects reported they felt rested and full of energy after the exercise Conclusions: Feldenkrais method has been used in prevention of locomotor disorders for decades. The Prague study results confirm positive effect of the method on pain perception, increased of range of motion, improvement of body awareness and also on psychic state.

Feldenkraisova metoda v pořadu Klíč

29. května 2016 v 13:14
Feldenkraisova metoda představena v magazínu Klíč v ČT - díl bude vysílán 8. 6.


Feldenkraisova metoda na FTVS 2016

14. dubna 2016 v 10:06 |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)
Feldenkraisova metoda je zajímavým cvičebním konceptem, který je výrazně ovlivněn vývojovou kineziologií. Možnost setkat se s touto metodou v praxi je (mimo jiné) na cvičbním kurzu lektorky Zuzany Frankové (Češka, dlouhodobě žijící v Německu) na konci léta 2016 na FTVS.

Workshopy Feldenkraisovy metody: 12.9. a 13.9. 2015

7. září 2015 v 10:37

:: Centrum komplexní péče Dobřichovice, s.r.o.

PÉČE O VAŠE FYZICKÉ ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODU


MIlé kolegyně a kolegové,

zveme Vás na dva workshopy Feldenkraisovy metody, které vede fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka FM Jitka Nagy. Odkaz na webové stránky s podrobnostmi a online přihlášením najdete níže.

Sobota 12.9. - pro pokročilé:

Neděle 13.9. - pro začátečníky a mírně pokročilé:

Těšíme se na Vaši účast, tým CKP Dobřichovice

Kam dál