Listopad 2011Hodiny, okýnko a spol.

25. listopadu 2011 v 10:38 | jv |  Lekce
Úvod - princip lekcí:
- provádějte pohyby pomalu
- měli byste mít jen příjemné pocity
- nesahejte až na dno svých možností
- pracujte se svou představivostí
- v průběhu jednotlivých lekcí často odpočívejte
- každá lekce by vás měla potěšit
- ne nutně všechno

Termíny:
LEKCE - jedna lekce obvykle jedno téma
POLOHA (position - P), POHYB (movement - M)
KONTROLNÍ POLOHA, CVIK, POHYB - stoj, leh, rotace hlavy, zvedání rukou

0. lekce - Základní kontrolní poloha
leh na zádech: sleduj DK, špičky, kolena, stehna
břicho
záda
horní končetiny
dýchání, nosní dírky, průdušky

1. lekce: Úklony - KRČNÍ PÁTEŘ
KPP: vleže na zádech, ruku na čelo, rotace a zpět
P: vleže na boku, svrchní ruka horem ke spodnímu uchu
M: úklony
a) hlava nahoru a dolů
b) přes levé rameno otočit
c) přes pravé rameno otočit
d) se / (bez) souhybem očí
e) DK na sobě, svrchní vpřed, spodní vpřed

2. lekce: Okýnko - RAMENA
KPP: vleže na zádech, natažené ruce spojené dlaněmi nebo v "okýnku" (drží se za protilehlý loket)
P: vleže na zádech, ruce do "okýnka"
M: sunutí rukou doleva a doprava
a) hlava stojí /jde stejně / jde jinak
b) oči - // -
c) pokrčené nohy rotují: H+O x N nebo H+N x O nebo H+N x O

KP: s nataženýma rukama

3. lekce: Pánev - HODINY
P: vleže na zádech, pokrčené nohy
M: valení pánve po podložce
a) 6 - 12
b) 3 - 9
c) 12 - 1, 12 - 1 - 2, 12 - 1 - 2 - 3...
d) číslice jsou plastické - vyčnívají, obtiskují se
e) různé polohy nohou - PDK pokrčená, LDK pokrčená, roznožené nohy, nohy křížem

4. lekce: Pohupování na všech čtyřech
a) na všech čtyřech
b) na palcích
c) 1 koleno víc vzadu
d) ruce víc vzadu, ruce víc vepředu
e) P koleno přes L bérec
f) couvání
g) výlet DK

Vstávání:
- PDK vedle PHK
- zvednout LDK
- odlepit ruce
- a do stoje

5. lekce - uvědomění vzdáleností
a) relaxace vleže na zádech a uvědomit si vzdálenost:
b) Cp od země
c) Lp od země
d) podkolení od země
e) ruce od těla
f) sternum od hrudní páteře
g) temene ke stěně
h) nohou ke stěně
i) kdo cvičí nalevo
j) kdo cvičí napravo
k) jak vzdálená je stěna po stranách

6. lekce - rameno vsedě
KP - uvědomit si vzdálenost mezi uchem a vrcholem ramene.
a) představit si pavoučí nitku mezi pravým uchem a ramenem
b) ...levým... které je delší
c) pravé rameno nahoru - opakovat - odpočívat, porovnávat
d) rameno dolů
e) rameno vpřed
f) rameno dozadu
g) porovnat pohyby různými směry
h) kružnice
i) opakovat levým ramenem

7. lekce - Hlava na tácu
obdoba pánevních hodin

8. lekce - Kývání ve stoji
a) ze strany na stranu - pohyb v kotnících, vše uvolnit - 15 - 30x
b) dopředu - dozadu
c) do kruhu
d) s těžištěm na pravé noze
e) s těžištěm na levé noze
9. lekce - "Posunování v kůži"

10. lekce - "vstávání do sedu z lehu na břiše"
Leh na břiše.
a) Nohy pokrčit do pravého úhlu a kolíbat zleva doprava.
b) Opřít se o ruce - dochází více ke kutálení ze strany na stranu (tj. méně rotace, více "válení sudů")
c) ... až do sedu
d) ... synchronizace v rámci skupiny
11. lekce - uvolňování krční páteře při opoře o dlaně vleže na břiše
a) při opoře o dlaně mírný předkon hlavy tak, aby nos nevadil přetáčení. Přetáčíme hlavu z jedné strany čela na druhou
b) při opoře o dlaně střídáme dotyk bradou a čelem.

12. lekce - uvolnění kyčle v "žabákovi" zvedáním špičky
a) zvedat špičku
b) zvedat patu
c) zvedat bérec
d) zvedat koleno

13. lekce - na všech čtyřech opora o lokty pod bradou
a) zvedání loktů
b) pochod po loktech dopředu

Kurz FM na FTVS

25. listopadu 2011 v 10:24 | jv |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)
Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody na FTVS UK

Místo konání: velká tělocvična FTVS UK, každý rok kolem 28.9. od pátku do neděle.
V roce 2012: 28. - 30. 9.
Bližší informace poskytne paní Jaroslava Kapitolová j.kapitolova@volny.cz

Předběžný rozvrh cvičebních hodin:
Pátek: 10 - 12 a 14 - 17
Sobota: 10 - 12 a 14 - 17
Neděle: 9 - 12

S sebou: cvičební úbor (raději teplejší), přezutí (ideální jsou pantofle) a 1 - 2 karimatky.
Kurzovné: cca 1 500,- (může dojít ke změně, studenti obvykle mají slevu)
Víkendový kurz je rozdělen do několika jednotlivých lekcí, které trvají přibližně hodinu a jsou odděleny přestávkou. Každá lekce obsahuje určitou "kontrolní polohu" či "kontrolní pohyb". Ty si mohou účastníci kurzu vyzkoušet na začátku lekce a snaží se uvědomit si a zapamatovat co nejvíce vjemů. Pro usnadnění introspekce nabízí lektor otázky: jak se mi
stojí? jak zatěžuji dolní končetiny? co mě při tom bolí? kde cítím napětí? jaký je rozdíl mezi pravou a levou stranou? jak se mi daří zvedat ruce, otáčet hlavu, volně dýchat…? Potom probíhá vlastní cvičení: mnohokrát opakované pomalé pohyby zpravidla rotačního charakteru, na které se snažíme trvale zaměřit pozornost. Pohyby se opakují na obou stranách, kombinují se s různými fázemi dechu, s pohybem očí, s různou polohou končetin. Cvičící porovnává měnící se obtížnost a kvalitu pohybu. Na konci lekce má možnost posoudit účinnost cvičení opakováním kontrolní polohy či kontrolního pohybu. Zpravidla u pohybu registruje uvolnění, usnadnění, lehkost, zvýšený rozsah, snížení úsilí a omezení nechtěných souhybů, u stoje pak lepší kontakt s podložkou, snazší dýchání, lehčí končetiny, snazší dosažení vzpřímeného
držení. Lektor nikdy nesděluje, co se má cítit a co se má dít (neřekne: "cítíte lehkost paží, vzpřímenou páteř, odsazenou pánev"), jen ukazuje cestu, jak je možné dosáhnout změny.

Terapeutický výcvik pro budoucí registrované lektory Feldenkraisovy metody trvá 4 roky. Tento víkendový kurz tedy není veden jako teoretický výcvik v metodě, ale jako praktický seminář zaměřený především na to, aby cvičící intenzivně pracovali sami se sebou. Získané zkušenosti studenti využijí v další pedagogické i rehabilitační praxi.

Kurz vede lektorka Feldenkraisovy metody paní Zuzana Franková.

Zuzana Franková se narodila v Praze. Ve svých 16 letech odešla se svými rodiči do Německé spolkové republiky. Tam také v roce 1973 ukončila studium rehabilitace. S Feldenkraisovou metodou se setkala až v roce 1981. V roce 1988 zakončila čtyřletý trénink v intensivním kurzu Feldenkraisovy metody, jehož ředitelkou byla paní Chava Selhav, dlouholetá asistentka Moshe Feldenkraise. Od té doby má paní Franková vlastní praxi pro rehabilitaci a Feldenkraisovu metodu
v Bamberku, kde také žije. Provádí individuální terapii ("funkční integrace") i hodinové či víkendové skupinové lekce ("pohybem k sebeuvědomění"). Pravidelné intenzivní víkendové kurzy Feldenkraisovy metody v ČR vede paní Franková od
roku 1990. V letech 1995 - 1999 byla asistentkou paní Chavy Shelvav při výuce Feldenkraisovy metody v Německu.

O metodě

25. listopadu 2011 v 10:20 | jv |  Pohybem k sebeuvědomění
Feldenkraisova metoda hledá cesty ke zlepšení funkce nejen pohybového systému skrze prohloubení sebeuvědomění. Učitel Feldenkraisovy metody může provádět buď individuální terapii ("funkční integrace" - práce s pasivním i aktivním pohybem směřující k uvolnění zvýšeného napětí, snížení bolesti a usnadnění pohybu) nebo vést skupinové lekce ("pohybem k sebeuvědomění"). V těchto lekcích vede klienty k provádění pomalých, plynulých pohybů. Zpočátku se pracuje pouze s malými funkčními celky (krční páteř, rameno) a pohyby jsou snadné a malého rozsahu, zpravidla v poloze vleže. Postupně jsou do cvičení zahrnuty funkce rozsáhlejší (např. současné pohyby horními i dolními končetinami), cvičí se ve vyšších polohách (vzpor klečmo, stoj). Po celou dobu cvičení se zdůrazňuje nutnost:
· pomalého a klidného provádění pohybů
· plynulého dýchání
· trvalého uvědomování si pohybu, ale i dalších vjemů (poloha těla na podložce)
· uvolňování nadbytečného napětí
· toho, že provádění pohybu musí zůstat příjemné
· odpočinku, jestliže jsme si vědomi únavy či vzrůstajícího napětí
Feldenkraisovu metodu pod tímto názvem mohou nabízet pouze certifikovaní lektoři, kterých je (vzhledem k délce, náročnosti a ceně kurzu) málo. Nicméně inspirace Feldenkraisovou metodou je vhodná pro běžnou tělovýchovnou praxi a pro každého jedince hledajícího zlepšení své hybnosti a zdravotního stavu.

Literatura

25. listopadu 2011 v 10:19 | jv |  Recenze na knihy
Feldenkrais, Moshe:
Feldenkraisova metoda - pohybem k sebeuvědomění. Přel. V. Zdražil
Wildman, Frank:
Feldenkrais a jeho metoda - Cvičení pro každý den. Přel. V. Zdražil
Shafarman, Steven: Vědomí léčí - Feldenkraisova metoda dynamického zdraví

Moshe Feldenkrais

25. listopadu 2011 v 10:17 | jv |  Moshe Feldenkrais
Moshe Feldenkrais se narodil v roce 1904 v Salwutě v Bělorusku, ale jako patnáctiletý odjel do Palestiny. Později se přestěhoval do Francie a na Sorboně v Paříži studoval fyziku, matematiku a strojní inženýrství. V tomto oboru také promoval a společně s Joliot-Curie pracoval na prvním štěpení jádra ve Francii (1938). Ve volném čase se věnoval judu a na toto téma též publikoval několik prací. Během druhé světové války pomáhal britskému námořnictvu vyvíjet sonar pro vyhledávání
ponorek. Po automobilové nehodě, která mu zhoršila staré zranění kolene, mu lékaři oznámili, že bez operace přestane chodit. Současně mu dávali jen poloviční záruku, že zákrok bude úspěšný. Rozhodl se operaci odmítnout a začal sám studovat všechny dostupné léčebné metody a poznatky o zdraví- anatomii a fyziologii, neurofyziologii, pohybovou terapii, psychoterapii a duchovní učení, jógu, akupunkturu a hypnózu. Opět se naučil chodit a i bez operace mohl pokračovat ve cvičení juda. Během mnoha měsíců opatrného cvičení a pozorování objevil základ své metody. Po vyléčení svého kolegy, který trpěl chronickými bolestmi zad, si uvědomil, že tento postup může pomáhat i dalším lidem.