Prosinec 2011

Feldenkraisova metoda a její využití v tanci

6. prosince 2011 v 18:03 | PH |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)
Nalezla jsem zajímavý odkaz na kurz, který v sobě propojuje Feldenkraisovu metodu a tanec. Předpokládám, že toto spojení by mohlo být zajímavé právě pro ty, kterým se Feldenkraisova metoda sama o sobě jeví málo dynamicky :)

15.- 16.12. 2011
Marie Kinski (Fr/Cz)

Místo konání: Hamu, Malostranské náměstí 12, Praha
Cena: Celá stáž 360 Kč, 1 lekce 220 Kč

v rámci workshopu POHYB A SLOVO

Marie Kinski - Tanečnice a pedagožka, absolventka francouzské konzervatoře a pedagogiky na pařížské Sorbonně. Studuje pohyb, prostor, různé pocity a stavy těla, což dovoluje znovu každému objevit svět pohybu.

Tanec ve spojení s Feldenkraisovou metodou - účelem je možnost poskytnout posilování rozlišovací schopnosti v pohybu skrze senzomotoriku. Tanenčíkům může otevřít novou cestu k pohybu, pro běžnou populaci představuje přirozené znovuobjevení pohybu prostřednictvím tance a léčebné metody najednou.

Odkaz na stránku, kde se dozvíte více:
http://www.se-s-ta.cz/tanecni-staze/marie-kinsky/feldenkraisova-metoda-12_2011.html

Mezinárodní studijní institut - Feldenkrais institut Wien

6. prosince 2011 v 17:43 | PH |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)
Na stránkách www.feldenkraisovametoda.cz jsem nalezla zajímavou věc, kterou je studium ve Vídni, které se zabývá pouze výukou Feldenkraisovy metody.

Ovšem toto intenzivní studium je velmi drahé
Za 1 výukový den zaplatíte 105€ , za 40 dní, což je jeden roční blok je cena 4200€. Když však provedete platbu do ledna stávajícího roku, kdy kurz začíná, cena se sníží na 3900€.
Výuku vede jeden z předních žáků Mosche Feldenkraise Jeremy Krauss.

Informace viz níže, převzaté ze stránky http://www.feldenkraisinstitut.at/index.php/de/trainingProgramy jsou mezinárodní a studium v nich bývá rozloženo do tří až šesti let, což závisí na místě (resp. zemi), v níž se konají. Celkově se jedná o 160 dní výuky, která probíhá v několikatýdenních blocích dvakrát až třikrát do roka. Každý program má svého vedoucího (Educational Director®), který je odpovědný za průběh studia, sestavuje obsahový i časový rozvrh, vybírá si své asistenty a vedoucí pedagogy pro jednotlivé úseky výuky. Studenty svého programu sám vyučuje minimálně dva týdny v roce.
Programy jsou mezinárodní a studium v nich bývá rozloženo do tří až šesti let, což závisí na místě (resp. zemi), v níž se konají. Celkově se jedná o 160 dní výuky, která probíhá v několikatýdenních blocích dvakrát až třikrát do roka. Každý program má svého vedoucího (Educational Director®), který je odpovědný za průběh studia, sestavuje obsahový i časový rozvrh, vybírá si své asistenty a vedoucí pedagogy pro jednotlivé úseky výuky. Studenty svého programu sám vyučuje minimálně dva týdny v roce.
Protože pedagogové, asistenti i studenti pocházejí z různých částí světa, je hlavním jazykem používaným při výuce angličtina. Studijní programy v některých zemích zajišťují v průběhu celého
studia překladatele do mateřského jazyka.
První dva roky jsou zaměřené především na výuku Pohybu k sebeuvědomění (Awareness Through Movement®), aby studenti sami prošli procesem učení a zlepšilo se tak jejich kinestetické vnímání, uvědomění a organizace sebe sama. Od třetího ročníku do konce studia sice pokračují hodiny Pohybu k sebeuvědomění, ale v omezeném množství. Stále více času je věnováno učení se Funkční integraci
(Functional Integration®), které probíhá formou většinou praktických, ale i teoretických instruktáží
a okamžitého následného zkoušení si v praxi. To provádějí studenti vzájemně mezi sebou.
V polovině studia se skládá první zkouška a to z vedení jedné konkrétní hodiny Pohybu k sebeuvědomění. Skupinu, kterou student vyučuje, tvoří jeho spolužáci a po celou dobu je sledován pedagogem a minimálně jedním asistentem. Po skončení zkoušky následuje diskuse, v níž se analyzuje způsob, jakým student hodinu vedl. Student dostane od pedagoga slovní ohodnocení a následně oficiální dočasné povolení vyučovat lekce Pohybu k sebeuvědomění.
Toto povolení končí ve chvíli, kdy chce studium ukončit sám nebo je mu to z nějakého důvodu doporučeno vedoucím programu. V ostatních případech je platné až do konce programu, kdy musí studenti vykonat druhou zkoušku, a to z výuky Funkční integrace. Je to zkouška praktická,
jež se skládá ze dvou samostatných hodin, které student předvede v časovém rozmezí minimálně dvou dnů a maximálně jednoho týdne (podmínky platné v mnou absolvovaném studijním programu
ve Feldenkrais Studiengesellschaft Wien, Training Program Vienna 2002, Educational Director®: Jeremy Kraus). Hodnocení zkoušky probíhá stejným způsobem jako u Pohybu k sebeuvědomění s tím rozdílem,
že následná analýza je jak teoretická, tak praktická. Student musí vysvětlit a případně ukázat
na figurantovi kroky použitého postupu, které byly sporné a na které je tázán. Klienti, s nimiž student obě hodiny předvádí, nejsou jeho spolužáci, ale neznámí lidé, kteří jsou mu ke zkoušce z vlastní vůle přivedeni. Jsou to lidé různých povolání a věku, kteří s Feldenkraisovou metodou většinou nepřišli
do té doby prakticky do styku.
Studium končí získáním mezinárodní akreditace Feldenkrais Practitioner®, kterou uděluje International Feldenkrais Federation® (IFF).

Feldenkraisova metoda Systém funkční integrace Yochanan Rywerant

6. prosince 2011 v 17:08 | PH |  Recenze na knihy
Knihu jsem zakoupila za 240 Kč v knihkupectví Luxor.
Kniha velmi dobře zachycuje teoretické informace k Feldenkraisově metodě a velmi pochopitelnou formou vysvětluje systém, na kterém je zmetoda založena. Je zde velmi výstižně vysvětleno jak a proč tato metoda funguje. V knize je také část věnována praktickým cvičením. Ale tato metoda je velmi složitá cvičit s pomocí knihy, proto se nedá zcela aplikovat nezkušeným cvičitelům bez předchozí praxe. Yochanan Rywerant zde také představuje několik zajímavých případů, kde pomocí svého systému funkční integrace,pomohl lidem při objevení nových možností pohyblivosti vlastního těla a znovu jim dokázal, že většinu pohybů, které díky jakémukoliv problému nebyli schopni učinit, po důkladném cvičení, jsou opět schopni vykonat.