Leden 2012


Cvičení pro rozvoj harmonické chůze

19. ledna 2012 v 23:19 | Věra.B |  Lekce
-cvičeni je z knihy Feldenkrais a jeho metoda- Frank Wildman

1) Postavte se do stoje, který obvykle zaujímáte. Otočte hrudník a ramena lehce a pomalu vlevo a vpravo, aniž byste přitom pohybovali pánví. Chcete-li, podívejte se do zrcadla, abyste se ujistili, že se pánev nepohybuje. Není potřeba abyste otáčeli ramena do extrémní polohy, jde spíše o to, abyste si tento pohyb plně uvědomovali.

2)Nyní otočte pánví z prava do leva, aniž byste pohnuli rameny a hrudníkem. Buďte přitom velmi pozorní a prociťujte tento pohyb. Odpočiňte si ve stoje.

3) Zaujměte pohodlný postoj. Nohy jsou od sebe tak daleko, jako byste chtěli vykročit vpřed. Ohněte paže v loktech, aby předloktí byla rovnoběžně se zemí. Sevřete pěsti a lehce pokrčte kolena. Pravou pěst vysuňte vpřed, levý loket současněstáhněte dozadu. Pak vysuňte dopředu levou pěst a současně stáhněte zpět pravý loket. Několikrát tyto pohyby opakujte. Odpočiňte si a trochu se projděte.

4) Položte pravou ruku zepředu na horní část pravého stehna. Paže je v lokti napnutá. Levou ruku položte stejným způsobem na levé stehno. Představte si, že vaše paže jsou pevnou spojnicí mezi kyčlemi a rameny a že zabraňují protichůdným otáčivým pohybům v této oblasti. Projděte se v této pozici.

5) Položte pravou dlaň na horní část stehna pravé nohy, jako před chvílí, levé paži však dovolte, aby se mohla volně pohybovat a projděte se. Sejměte pravou ruku ze stehna a ještě chvíli se procházejte.

6) Přehánějte při chůzi pohyb ramenvpřed a vzad. Podle možností se snažte udržet přitom hlavu ve střední poloze, ikdyž rozkmih paží je značný.Snažte se rozeznat, jaký to má účinek na kyčle.

Postřehy z praxe

14. ledna 2012 v 23:59 | Z.B. |  Lekce

Postřehy z praxe

Jak jsem se již v jednom z předchozích článků zmiňovala, v roce 2010 jsem absolvovala na FTVS UK víkendový kurz Feldenkraisovi metody. Již na kurzu mě filozofie cvičení velmi zaujala a tak jsem ji občas začala používat v práci s pacienty, kteří chodí na rehabilitaci pro chronické bolesti zad.

Cvičení používám u lidí starších i mladších, u žen i u mužů. Musím ale říci, že toto cvičení nemohu provádět se všemi. Někteří pacienti vůbec nejsou schopni vnímat své tělo nebo pohyby, které po nich chci, a proto se snažím, aby začali své tělo více vnímat. Před cvičením je proto požádám, aby si lehli na záda, zavřeli oči a uvědomili si, co a kde cítí a kde je co a jak bolí. Pak je vyzvu, aby začali vnímat polohu svého těla, svojí hlavu, ramena, lopatky, hrudník, bedra, pánev, kyčelní klouby, kolena, lýtka a paty. Jaké části těla mají více či méně zabořené do podložky a zda se liší pravá nebo levá část těla a kde.

Po této zkoušce a sdělení jejich pocitů začnu se cvičením. Myslím si, že tato zkouška je i pro ně něco jako samo vyšetření, které jim doporučuji dělat před i po cvičení.

Cvičení provádím převážně vleže na zádech. Cvičím především s hlavou, horními končetinami (okénko), páteří, pánví (hodiny) a dolními končetinami. Stejný pohyb opakujeme několikrát za sebou a snažíme se ho prožít, procítit, jak pohyb provádíme a co u něj cítíme.

Po cvičení mi pak klienti obvykle tvrdí, že se cítí lépe, více pohybliví a více uvolnění. Pociťují, že jsou lépe mobilnější, často se jim zmírní bolesti a zatížení pravé a levé části těla je symetričtější. Při stoji nebo chůzi po cvičení se cítí lehčeji, stejnoměrně zatíženi.

Jako příklad mohu uvést pacienta s bolestmi krční a bederní páteře. Měl výraznou skoliózu a cvičení zprvu neměl moc rád. Po vyzkoušení cvičení podle Feldenkraisovi metody se ale začal cítit dobře, bolesti začaly ustupovat a on začal cvičení věřit. Nakonec také začal cvičit i se svými dětmi. Takový úspěch mě vždy velmi potěší a motivuje k dalšímu cvičení. Všem chci doporučit, aby si určitě Feldenkraisovu metodu vyzkoušeli na svém vlastním těle. Budete se cítit dobře. :)

Feldenkraisova metoda

7. ledna 2012 v 13:25 | Z.B. |  Pohybem k sebeuvědomění

Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova metoda je již několik desetiletí praktikována po celém západním světě a zaměřuje se na rozvíjení všech důležitých životních funkcí, tělesných i duševních. Jedná se o originální cvičení, které vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti.

Tato metoda pomáhá lidem zmírňovat chronické i občasné bolesti zad a ostatní svalové potíže. Lidé s neurologickými potížemi (jako je např. mrtvice, mozková obrna nebo roztroušená skleróza) díky těmto cvičením učí své tělo snadnějšímu a zdravějšímu fungování. Tuto metodu však používají i umělci či sportovci ke zlepšování svých dovedností. Stále více lékařů, chiropraktiků a fyzioterapeutů považuje tuto metodu za přínosný doplněk tradičních léčebných metod.

Metoda je pojmenována po Dr. Moshé Feldenkraisovi (1904-1984). Ten se po studiu fyziky, matematiky a strojního inženýrství na Sorboně v Paříži začal věnovat atomové fyzice a ve svém volném čase judu. Byl jedním z prvních Evropanů, který získal černý pás. Během druhé světové války působil v Anglii u ministerstva námořnictví, kde pomáhal vyvíjet sonar pro vyhledávání ponorek. Po automobilové nehodě, která mu zhoršila jeho staré zranění kolena, mu lékaři oznámili, že bez operace přestane chodit. Současně mu dávali pouze padesátiprocentní záruku, že operace bude úspěšná. Rozhodl se operaci odmítnout a začal sám studovat všechny dostupné léčebné metody a poznatky o zdraví - anatomii a fyziologii, neurofyziologii, pohybovou terapii, psychoterapii a duchovní učení, jógu, akupunkturu a hypnózu. Opět se naučil chodit a i bez operace mohl pokračovat ve cvičení juda. Během mnoha měsíců opatrného cvičení a pozorování objevil základ své metody. Po vyléčení svého kolegy, který trpěl chronickými bolestmi zad, si uvědomil, že tento postup může pomáhat všem lidem.

Feldenkraisova metoda je učení promyšleného zkvalitňování pohybu člověka. Jednotlivými cviky nebo přímo ucelenými lekcemi se člověk naučí pohybovat volněji a lehčeji celou páteří a je schopen zmírnit a často dokonce odstranit bolest a strnulost i v ostatních částech těla. Při cvičení je důraz kladen na plné soustředění a vnímání celého těla. Smyslem cvičení je samotné učení a vnímání pohybu. Člověk se učí vnímat, jak se pohybuje, kde vydává příliš mnoho zbytečné energie na udržení nepřirozených poloh, a učí se uvolňovat nadměrné napětí v těle a zažít jiné nenaučené varianty jinak běžných automatických pohybů. Z pohledu fyzioterapie lze často u cvičících lidí pozorovat dosti rychlé viditelné kladné změny v pohybových projevech a eventuální ústup bolesti. Protože v lidském těle jsou fyzické a psychické stránky člověka provázány a úzce spolu souvisí, dochází také současně k pozitivním změnám i u duševních pochodů. Předností této metody je její jednoduchost, kdy pacient je plně aktivní a sám poznává, které lekce nebo pohyby mu přináší úlevu. Nenáročnost cviků umožňuje provádění jednotlivých pohybů i samostatně doma. Cvičení není pro svoji nenáročnost limitováno věkem a je možno cvičit i ve větších skupinách.

O úspěšnosti této metody svědčí i následující příklad z Feldenkraisova praxe. V roce 1950 se Feldenkrais stal prvním ředitelem elektronického oddělení izraelské armády v Tel Avivu. Začal spolupracovat s Davidem Ben-Gurionem, prvním izraelským předsedou vlády, který měl mnoho zdravotních potíží, s nimiž si lékaři nevěděli rady. Tomu bylo čtyřiašedesát let a trpěl takovými bolestmi zad spolu s dýchacími potížemi, že mohl stěží chodit. Nějakou dobu se stýkali každý den a stali se dobrými přáteli. Během této doby se Ben-Gurionovo zdraví výrazně zlepšilo a začal běhat po chodbách a schodech parlamentu. Dokonce se nechal od Feldenkraise přesvědčit, že po jeho cvičení bude schopen stát i na hlavě. Ben-Gurion s cvičením souhlasil i přesto, že dostával varování od slavných lékařů z celého světa o nebezpečnosti stoje na hlavě vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu. V říjnu roku 1962 byl vyfotografován poblíž svého domu v Tel Avivu, jak stojí na hlavě. V padesátých a šedesátých letech začal Moshé Feldenkrais svoji metodu vyučovat v Izraeli a v Evropě. V roce 1971 byl poprvé pozván do Spojených států, kde během následujících jedenácti let školil velké skupiny lékařů. Ve Spojených státech a v Kanadě tuto metodu dnes vyučuje přes tisíc diplomovaných učitelů.

"Tělo, které je seřízeno tak, aby se pohybovalo s minimálním úsilím a maximální účinností" - pod tímto heslem vytvořil Feldenkrais své kurzy, jejichž účastníci poznávají, jak se vlastně lidé pohybují, a učí se metodám, jimiž mohou zlepšit své vlastní pohyby. Feldenkrais využil své znalosti ze studií strojnictví a aplikované fyziky a s přístupem praktického vědce řešil problém, jak zařídit, aby soustrojí jeho těla řádně pracovalo. Postupně dospěl k názoru, že v dětství nebo o něco později si mozek vytvoří představu či vzorec, jak se pohyby mají provádět, a tělo se při pohybu touto představou "poslušné řídí". Dále se domníval, že u některých pohybů si mozek ne vždy vytvoří představu právě ideální. V těch případech si pak tělo nakonec způsobí bolest a poškození. Cílem kurzů je vytvořit v mozku nové vzory a naučit se novým návykům, díky nimž budou pohyby prováděny efektivněji. Tato metoda navazuje na přirozený způsob, kterým jsme se v dětství učili lézt, chodit a mluvit. Praxí se dokázalo, že kurzy metody pohybem k uvědomění pomáhají mnoha lidem trpícím chronickými bolestmi svalů a kloubů. To dokládá, že takové problémy jako svalová ztuhlost či stres nevyžadují vnějších zásahů, ale že lék máme sami v sobě. S pomocí této metody se každý může naučit pohybovat efektivněji a pohodlněji.
Čerpáno z: http://www.esoterika.cz/clanek/3111-feldenkraisova_metoda.htm

Provádění Feldenkraisovi metody

7. ledna 2012 v 12:32 | Z.B. |  Moshe Feldenkrais

Provádění Feldenkreisovy metody

Cílem Feldenkraisovy metody je zlepšení kvality života.

Motto:

"Nejsem zde proto, abych vám říkal, co máte dělat. Jsem zde pouze proto, abych vám ukazoval, že můžete vědět, co vlastně děláte."


Feldenkraisova metoda, vyvinutá izraelským fyzikem Moshé Feldenkraisem, je specifickým návodem, který vede ke zlepšení a zjemnění našeho způsobu jednání a tím i myšlení, cítění a prožívání. Prostřednictvím pohybu dopomohl Feldenkrais lidem rozvinout jejich schopnosti, ať už stojí, sedí, muzicírují, tančí, hrají anebo si zoufají nad svým postižením. Cílem Feldenkraisovy metody je zlepšení kvality života. Chtěli bychom se při tom, co děláme a čím jsme, cítit tělesně v pohodě a vyvíjet cesty, na kterých bychom dostáli požadavkům, které jsou na nás kladeny, a s rozhodnutími, která denně uskutečňujeme, zacházeli vědomě a uspokojivě.

Feldenkraisova metoda se v praxi provádí dvěma způsoby:
 • Uvědomění si sebe pohybem
 • Funkční integrace

Uvědomění sebe pohybem:

Motto:
"Samotný pohyb neznamená nic. Nezajímají mne hýbající se těla, ale hýbající se mozky."

Tento způsob se zpravidla provádí ve skupinách, v nichž je účastník slovně veden k provádění jemných, jednoduchých pohybových sekvencí. Pohyby jsou většinou zaměřeny na každodenní činnosti, kterým se učíme od narození: sezení, uchopování, koulení se, otáčení, chození, stání a běhání. Součástí učebního procesu je ověřování si vlastních pohybových vzorců a podle potřeby jejich rozšíření či nahrazení vzorců novými a příjemnějšími. Učíme se tak věci, které už umíme dělat, jinými způsoby a používat při tom i neobvyklé pohyby. Účastníci u sebe často zpozorují spontánní zlepšení držení těla a dýchání, úlevu od chronického napětí a bolestí a uvědomují si obnovenou pružnost a lehkost svých pohybů. Uvedeným způsobem, bez tlaku na výkon, může každý člověk, v souladu se svými možnostmi a konstitucí, dělat pokroky.

Funkční integrace:

je individuální lekcí pro jednotlivce, která je utvářena specificky a vyhovuje zvláštním potřebám určité osoby. Žák je rukama učitele Feldenkraisovy metody pasivně veden prostřednictvím organických pohybů. Tímto opatrným kontaktem se dosahuje zlepšení koordinace a funkce nervo - svalově kosterního systému. Funkční integrace se obrací k nejstarším částem našeho sensorického systému, jenž reaguje na dotyk, na pocity vyvolané tahem a tlakem, na teplo ruky a její dotek.

"Když se někoho dotýkám, nic od něj nežádám; vyciťuji pouze, co druhý potřebuje a co mám v daném okamžiku udělat, aby se cítil lépe."

Zpracovala ing. Tatiana Flanderková, přeloženo z německých podkladů.
Čerpáno z: http://terapie.aztip.cz/alternativni-terapie/manipulativni-terapie/feldenkraisova-metoda/provadeni-feldenkreisovy-metody

Lekce k uvolnění šíjového svalstva - Lekce účinná proti bolestem hlavy

5. ledna 2012 v 16:13 | PH |  Lekce
Vytvořit článek z rubriky lekce pro mě byl nejobtíženjší úkol.
Zkoušela jsem si zacvičit lekci dle knihy, ale protože už samotné popisování přesných pohybů je velmi krkolomné, nakonec jsem se rozhodla pro cvičení dle youtube.com. To nakonec také nebylo tak snadné, jak se původně jevilo. Videí na youtube.com je velmi mnoho a nalézt nějaké, které lze cvičit samostatně tak, aby nebyla narušena plynulost lekce , například zastavováním či posouváním videa, není snadné.

Tato lekce je v originále nazvána Lekce proti bolesti hlavy - je to tedy lekce, která svými účinky působí na uvolnění šíjových svalů, a uvolnění horní části svalů trapézových, což v mnoha případech způsobuje bolest hlavy.
Ale jak jsem si vyzkoušela, tato lekce je velmi dobře využitelná kupříkladu k pouhému uvolnění napětí.

Nicméně nakonec se mi podařilo nalézt lekci, která je relativně snadná svým obsahem, je ji tedy možno cvičit plynule bez zastavování a dokonce byla zacílená i na problém, který se mě osobně dotýká. Protože ztuhlými šíjovými svaly trpím, díky intenzivnímu sportování.

Tato lekce je vedená v němčině, lektorem Paulem Doronem , který velmi jemně koriguje a opravuje. Není mu příliš rozumět obsah slov, což ale v tomto případě vůbec nevadí. U této lekce je napsáno, že cvičící žena trpěla chronickými bolestmi hlavy, které po dvou lekcích s terapeutem vymizely.
Lekci jsem třikrát shlédla a během poslední lekce jsem si zkusila dílčí části zacvičit a zkorigovat se dle videa.

A nyní již k praxi.

Lekci je možno shlédnout na odkazu:Popis lekce
1) Vzpor klečmo, rukama pokrčmo se opíráme podél hlavy, hlava v předklonu, válení od brady po nejzasší bod na hlavě po podložce
opakujeme

2) Vzpor klečmo, hlava v rotaci vlevo, válení od spodního konce lícní kosti až na vrchol hlavy

3) Vzpor klečmo, hlava ve frontální rovině, válení po celé ploše čela, odshora dolů, setrvání v krajní poloze

4) Leh na zádech, uvědomění si postavení hlavy, změny ve vnímání napětí svalstva. Mírná rotace vlevo, vpravo

5) opakování - Vzpor klečmo, hlava v rotaci vlevo, válení od spodního konce lícní kosti až na vrchol hlavy

6) Leh na zádech, uvědomění si postavení hlavy, změny ve vnímání napětí svalstva. Mírná rotace vlevo, vpravo


+Opakování ovšem cviky s rotací vlevo se změní na cviky s rotací vpravo


Důležité je si na začátku uvědomit držení hlavy, napětí svalů podílejících se na držení a pohybech hlavy. A toto uvědomění si zopakovat na závěr a ověřit si tak účinky cvičení, které byly alespoň v mém případě velmi patrné a uvolnění, které mi cvičení přineslo, bylo nejen příjemné, ale bylo funkční i do dalších oblastí a segmentů těla, protože se díky dílčímu uvolnění, stalo uvolněním celkovým.

Intenzivní kurz FM na FTVS UK

5. ledna 2012 v 15:16 | Z.B. |  Lekce
Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody na FTVS UK:

V roce 2010 jsem absolvovala inetnzivní kurz Feldenkraisovi metody, který mi doporučila kolegyně z práce. Kurz absolvovala několikrát, vždy na FTVS UK a byla velmi spokojená. Má dlouholeté obtíže a bolesti bederní páteře a po kurzu se cítila vždy lépe.
Po doporučení jsem se rozhodla kurz také navštívit. Kurz intenzivního cvičení Feldenkraisovi metody trval od pátku do neděle. Přesto, že netrpím bolestmi zad,tak jsem se cítila po cvičení dobře. Nejvíce jsem vnímala rozdíl po cvičení, kdy jsme testovali stoj, zatížení dolních končetin a chůzi. Cvičení také bylo velmi dobré pro uvědomování si své polohy těla, dechu, kvalitu pohybu atd... Byla jsem velmi překvapená, jak jsem se po cvičení cítila lehčeji a mobilněji.

Intenzivní kurz Feldenkraisovi metody musím všem vřele doporučit. Pokud máte rádi pohyb nebo máte problémy s chronickými bolestmi zad ale i jiných částí těla, určitě navštivte intenzivní kurz Feldenkraisovy metody na FTVS UK. Místo konání: velká tělocvična FTVS UK. Další konání je v roce 2012: 28. - 30. 9. Bližší informace poskytne paní Jaroslava Kapitolová j.kapitolova@volny.cz Předběžný rozvrh cvičebních hodin:
Pátek: 10 - 12 a 14 - 17 , Sobota: 10 - 12 a 14 - 17, Neděle: 9 - 12
S sebou: cvičební úbor (raději teplejší), přezutí (ideální jsou pantofle) a 1 - 2 karimatky. Kurzovné: cca 1 500,- (může dojít ke změně, studenti obvykle mají slevu).

Pokud by někdo chtěl navštívit cvičení Feldenkraisovi metody co nejdříve,informace na adrese: http://www.feldenkraisovametoda.cz/akce-feldenkraisova-metoda/

Literatura

3. ledna 2012 v 19:20 | Z.B. |  Recenze na knihy
Literatura - Feldenkraisova metoda:
 • Masters, Robert; Houston, Jean: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma 1994.
 • Wildman, Frank: Feldenkrais a jeho metoda: cvičení pro každý den. Praha: Pragma 1995.
 • Feldenkrais, Moshé: Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma 1996.
 • Shafarman, Steven: Vědomí léčí: Feldenkraisova metoda dynamického zdraví. Praha: Pragma 1997.
 • Rywerant, Yoachanan: Feldenkraisova metoda- systém funkční integrace. Praha: Pragma 2008.
Masters, Robert; Houston, Jean: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma 1994:
Podtitul knihy zní "Psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama", čímž je zhruba řečeno, co se čtenář v knize dočte. Část věnovaná "psychofyzické převýchově" je věnována psychofyzickému přístupu vůbec, využívání sebe sama, mysli, mozku a tělu - úvodu do sebepoznání. V druhé části jsou popsána psychofyzická cvičení stimulující pohybový aparát i nervový systém
Představuje revoluční program psychofyzických cvičení, který promění naše tělo a naučí nás fungovat příjemněji a efektivněji. Neoddělitelnost těla a mysli je sice všeobecně známá, ale neuvědomujeme si, jak špatně své tělo používáme a jak bychom mohli vnímání, pohyb a jeho činnost vylepšit. Zvýšeným mentálním vědomím se můžeme naučit, jak se zbavovat napětí a stresu, jak zvyšovat obratnost, jak vylepšit svou paměť, tvůrčí dovednosti a schopnost učit se.

Akce, kurzy, semináře...

3. ledna 2012 v 18:22 | Z.B. |  Kde cvičit? (S kým? Za kolik)

Zde najdete spoustu akcí, kurzů, seminářů atd...

http://www.feldenkraisovametoda.cz/akce-feldenkraisova-metoda/

FELDENKRAISOVA METODA

Je možné pohybem, jeho zkoumáním a uvědomováním si v různých časových a prostorových souvislostech ovlivnit kvalitu nejen pohybu, ale samotného žití? ANO, protože...
"Pohyb je život. Život je proces... Zlepšete kvalitu procesu a změníte kvalitu samotného života..."
Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama, je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit
tak jejich fungování
. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových - fyzických i psychických.
"Výhodou přístupu k jednotě mentálního a muskulárního života prostřednictvím těla je ve skutečnosti
to, že vyjádření pomocí svalů je jednodušší, protože je konkrétněji a snadněji lokalizovatelné. Je rovněž nesrovnatelně jednodušší přimět osobu, aby si uvědomila, co se děje v těle; proto přístup pomocí těla přináší rychlejší a přímočařejší výsledky
při působení na význačné body těla, jako jsou oči, krk, dech nebo pánev je snadné způsobit na místě markantní změny nálady". (Feldenkrais, Moshé: článek "Body and Mind". Vídeň: archiv Feldenkrais Verband Österreich 2004).
Účinnost Feldenkraisovy metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Co Feldenkraisova metoda přináší?

 1. zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, vitalitu
 2. redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů
 3. rozvoj a růst osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem, prohlubování vnitřního cítění
  a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů, psychických návyků
 4. porozumění "jak se učit" efektivně a s radostí v jakékoli oblasti našeho života
 5. objevení principu, jak nakládat hospodárně se svou životní energií
 6. mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu

Komu je Feldenkraisova metoda určena?

 1. každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou
 2. každému bez omezení věku či fyzických možností
 3. tanečníkům, hercům, hudebníkům
 4. pedagogům
 5. sportovcům
 6. fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem
 7. lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi
 8. lidem s vývojovými, psychickými a neurologickými problémy

Co jste možná o Feldenkraisově metodě nevěděli...

Má dva základní směry přístupu:
1. skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění: ATM - Awareness Through Movement ®
2. individuální lekce Funkční integrace: FI - Functional Integration®
Lekce ATM je slovně vedena lektorem. Cvičí se ve větší skupině, kde každý z účastníků provádí individuálně pohyby, k nimž je instruován. Hodina má pevnou strukturu složenou z nenáročných pozic (většinou leh na zádech, boku, břiše, popř. různé druhy sedů) a pomalých, jednoduchých pohybů,
které jsou variovány v závislosti na individuálních dispozicích a schopnostech účastníků. Délka jedné lekce je 60 - 90 minut.
V FI se pracuje čistě individuálně, prostřednictvím nedirektivních doteků a pohybů, které provádí sám lektor přímo na klientovi - jedná se o vnitřní dialog prostřednictvím pohybu. V průběhu celé lekce zůstává klient pasivní, relaxovaný. FI se provádí většinou vleže na speciálním stole. Délka jedné lekce je 50 minut.

Moshe Feldenkrais- počátky vývoje techniky

3. ledna 2012 v 10:09 | PH |  Moshe Feldenkrais
Počátky Feldenkraisovy metody můžeme spatřovat v době, kdy se začal zhoršovat jeho zdravotní stav úrazu kolene, který si způsobil během svých fotbalistických dob. Výhledy na uzdravení po operaci tehdy ještě mnoho neslibovaly. Začal tedy experimentovat sám se sebou, studoval pohyby svého těla a systematicky zjemňoval své kinestetické cítění. Tak se postupně naučil chodit jiným způsobem, efektivně a bez bolestí. Úspěch této sebevýchovy vedl k tomu, že Feldenkrais své objevy vyzkoušel v okruhu známých a nakonec z nich vyvinul metodu učení.

Moshé Feldenkrais ke své práci nevyvinul žádnou vlastní teorii. Chtěl více aplikovat objevy svých četných učitelů. Na jejích vědomosti ale spíše nahlížel z jiné a úplně nové strany. Aby svá studia uvedl do praxe, prováděl výzkumy svým vlastním způsobem. Postupoval při tom "pečlivě a metodicky" (Ginsburg 1995:13). Ve své vědecké práci a v jejím využití byl Feldenkrais svého času v dalekém předstihu.

Způsob "jak jednáme, jak se pohybujeme a jak se všeobecně ovládáme řídíme a režírujeme" (Feldenkrais 1987:184) tedy nesledoval "skrze náš obvyklý rastr kauzálního schématu"

Neptal se : "co se děje a proč, nýbrž jak se co děje a za jakým účelem"?. Zajímal jej proces jednání. Držení těla proto rozuměl jako na chování vztažený (dynamický) proces, nikoli jako (statický) stav.

Feldenkrais kombinoval své vědomosti a svoji praxi v orientálních bojových uměních (judo, Jiu-Jitsu) se znalostmi fyziky, mechaniky a elektrotechniky, anatomie a fyziologie chování. Nadchl se filozofií sebezkvalitnění od Emila Couého a filozofií George I. Gurdieffa, zabývající se uvědomováním si vlastního těla a ducha jako celoživotním procesem. Do svých výzkumů zahrnul neurofyziologické teorie, zejména pak teorie ruského badatele Alexandra Lurii, evoluční teorie Charlese Darwina, výzkum chování od Konrada Lorenze a vývojovou psychologii Jeana Piageta. Znal výsledky výzkumu biomechaniky a pohybových věd ( pravděpodobně práce od Nicolaie Bernsteina ). Podrobně se Feldenkrais zabýval (jeho myšlení blízkými názory ) F. Mathiase Alexandra ( Alexandrova technika ), Elsy Gindlerové a Heinricha Jakobyho ( později Charlottou Selverovou rozvinuto do tzv. "senzory awareness" ). Chopil se myšlenek systémové teorie (Gregory Bateson ) a kybernetiky (Heinz von Forester ) a metafory mozku jako hologramu ( Karl H. Pribram ), neboť odpovídaly výsledkům jeho vlastního výzkumu. A nechal se rovněž unést tvarovou terapií (Gestaltterapie) Fritze Perlse a systémickými názory v psychoterapii, zejména hypnoterapií Miltona Ericksona. V mnoha těchto pracích je myšlení v dřívějších mechanických a kauzálních pojmech pozvolna vystřídáno teoriemi, které vycházejí ze střídavě se ovlivňujícího, cirkulárního dění mezi systémem a prostředím, jako např. : prostředí- smyslové vnímání-nervový systém-motorická činnost-prostředí .

převzato z webových stránek:

Feldenkrais Moshé, Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomování

3. ledna 2012 v 9:24 | PH |  Recenze na knihy

Feldenkrais, Moshé: Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma 1996.

Tato kniha je základním pilířem pro pochopení a seznámení se s metodou Moshe Feldenkraise.
Kromě konktérních ukázek, je zde velmi dobře vysvětleno jakým způsobem sám Feldenkrais dospěl k účinnosti působení této metody, a na jakém podkladu se ubírali jeho myšlenky při vytváření této metody:

Níže si dovoluji nabídnout konkrétní výňatky z knihy, na kterých je dle mého nejlépe patrno vysvětlení funkčnosti této metody:


(Feldenkrais, M.,1996, str. 35):
"Lidé mají dojem, že obraz Já je jim dán již při jejich narození, i když ve skutečnosti jej vytvářejí sami na 
základě svých životních zkušeností."
Díky tomu lze obraz Já zlepšovat a tím i zkvalitňovat celý život. Moshe Feldenkrais tvrdil, že tento proces
vedezejména skrze
práci s pohybem. Vyjmenovává pro to následující důvody:
a) nervový systém se zabývá především pohybem
b) kvalitu pohybu lépe rozeznáváme
c) s pohybem máme velké zkušenosti
d) pohyb je důležitý pro sebehodnocení
e) každá svalová činnost je pohybem
f) v pohybech se zrcadlí stav nervového systému
g) pohyb je základem uvědomění
h) dýchání je pohyb
i) smyslové vnímání i myšlení spočívají na pohybu
 Pouhý pohyb by byl ovšem nedostačující. Klíčem k úspěchu je zde stavvědomí, které Feldenkrais nazývá 
sebeuvědomování. Rozlišuje tři stavy vědomí
 
 
(Feldenkrais, M..1996, str. 44): 
"U živých tvorů rozlišujeme zpravidla dva stavy vědomí: bdělý stav a spánek. Existuje však ještě třetí stav,
je to stav bdělého vědomí, který můžeme nazvat uvědoměním. V tomto stavu si zřetelně uvědomujeme,
co v bdělém stavu děláme - stejně jako v bdělém stavu mnohdy víme, co se nám zdálo, když jsme spali.
Tak například si může čtyřicetiletý muž uvědomit, že má jednu nohu kratší. Tomuto uvědomění předcházely
jisté skutečnosti: pociťoval bolesti v kříži, pak mu pořídili rentgenový snímek a konečně lékař stanovil přesnou
diagnózu. Dříve si to ten muž neuvědomoval, přestože byl v bdělém stavu. Bdělý stav se totiž podobá více
spánku než stavu uvědomění.
 
Moshe Feldenkrais (1996, str. 52):
"Nervový systém se vyznačuje tím, že nedovolí, aby byl současně s nějakým činem vykonán i jeho pravý opak.
V každém okamžiku dosahuje celý systém celkové integrace, která je navenek vyjadřována tělem. Postoj,
smyslové vnímání, pocity, myšlení, chemické a hormonální procesy tvoří v každý daný okamžik jediný celek,
který nelze rozložit na jednotlivé složky. Je to integrovaný celek celého systému v daném okamžiku.