Květen 2013

Kurz Feldenkraisovy metody 2013

14. května 2013 v 11:33
B. Uhlířová DIČ 007 - 6154290791
Ortenovo náměstí 6 e-mail: uhlirova.b@email.cz
170 00 Praha 7 mobil: 728 263 053
Tel. 220 800 606
pořádá
Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody
ve dnech 27. 9. - 29. 9. 2013
povede lektorka Feldenkraisovy metody paníZuzana Franková ze SRN. Kurz obdržel souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů ČR k přidělení 12(dvanácti) kreditů do systému vzdělávání. Speciální potvrzení bude vydáváno po absolvování celého kurzu.
Kurz se bude konat jako obvykle v tělocvičně Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha 6, José Martího 31.Lektorka hovoří česky. Přístup do šaten bude zajištěn vždy jednu hodinu před začátkem cvičení. Tělocvična mábezbariérový přístup.
Rozvrh cvičebních hodin: pátek a sobota
10:00 - 11:00 11:30 - 12:30 14:30 - 15:30 16:00 - 17:00
neděle 9-12 hod.
V rozvrhu mohou být malé časové změny, které určuje lektorka.
Na kurz si vezměte cvičební úbor (raději teplejší), přezutí a silnější podložku na cvičení, tenká deka se shrnuje aparkety tlačí. V areálu je restaurace, kde je možno dostat teplé jídlo.V hlavní budově je k dispoziciautomat na nápoje a sušenky.
V polední přestávce je možné pobývat jak v tělocvičně, tak venku za pěkného počasí. Před budovou je travnatá plochaa 5 min. chůze od budovy je přírodní rezervace Divoká Šárka..
Pořadatel kurzu nezajišťuje - úrazové pojištění účastníků po dobu trvání kurzu
- stravování ani ubytování
FTVS má v blízkosti areálu ubytovnu s pokoji o 4 - 6 lůžkách. Rezervace si můžete zajistit telefonicky na číslech220 172 164 nebo 220 172 015 u pí. Švábové nebo pí. Kubínové, nebo e-mailem svabova@ftvs.cuni.cz.
Uvádím ještěblízké levnější hotely: hotel Skandinavia, tel.235319104, hotelport@hotelprague.info
hostel Strahov, tel.777283031, mullerjan@centrum.cz
Kurzovné je 2 200 Kč, nepracující důchodci, studující a matky v domácnosti 1 700 Kč.
Spojeni MHD:od konečné metra A - Dejvická (vystupte po eskalátoru) kteroukoliv tramvají do stanice Nad Džbánem. (8.stanice od metra) nebo až do stanice Vokovická vozovna (9.stanice od metra). FTVS se nachází mezi těmitostanicemi, při pohledu ve směru jízdy vlevo, velká žlutě zbarvená budova, v ulici José Martiho, souběžné s Evropskou.Jízda tramvají trvá cca 10-15 min.
V budově FTVS bude cesta do tělocvičny vyznačena , ve vestibulu Vám poradí vrátný.
Na shledanou s Vámi se těší
B. Uhlířová
pořadatelka


Z. Franková
lektorka


Údaje k platbě:
Č. bank. účtu: 2400402489
kód banky: 2010
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: bude Vám přidělen
· Po přihlášení a sdělení požadovaných údajůVám obratem pošlu variabilní symbol.
· Nově se hlásící zájemci se mohou hlásit na kontaktech, uvedených v hlavičce pozvánky.
· zaplaťte nejpozději do 16. 9.
· ústřižek složenky či jiný doklad o zaplacení si vezměte na kurz s sebou pro případ potíží s identifikací platby.
· studující prosím, aby při zápisu předkládali studijní průkazy

Placení přímo na místě používejte jen v mimořádném případě. Stvrzenky jako daňový doklad budou vydávány na požádání u prezence na začátku kurzu. Prosím, aby účastníci, kteří potřebují vystavit fakturu, o ni požádali hned na začátku kurzu.
Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám neprodleně vědět. Na Vaše místo vždy čekají další zájemci. Storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu bude uplatňován jen v případě, že za Vás nebude náhradník, a to v době od 20. 9.. Po zahájení kurzu platbu nevracíme.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Paní Zuzana Franková se narodila v ČSSR v Praze. Ve svých 16 letech odešla se svými rodiči do Německé spolkové republiky, kde vystudovala obor rehabilitace. Studium ukončila v r.1973, Feldenkraisovu metodu poznala až v r. 1981. V r. 1988 zakončila 4-letý trénink v intensivním kurzu Feldenkraisovy metody, jehož ředitelkou byla paní Chava Shelhav, dlouholetá asistentka Moshe Feldenkraise. V letech 1995-1999 byla paní Franková asistentkou paní Chavy Shelhav při výuce Feldenkraisovy metody v Německu.
Paní Franková má vlastní praxi pro rehabilitaci a Feldenkraisovu metodu v Bamberku, kde také žije. Provádí individuální cvičení ( funkční integraci ), a kromě toho pořádá hodinové skupinové lekce a víkendové kurzy Feldenkraisovy metody pro zájemce v Bamberku a jeho okolí.
Paní Zuzana pořádá v naší republice pravidelně jednou za rok intenzivní víkendové kursy již od r. 1990.Ve svém oboru a ve Feldenkraisově metodě se nepřetržitě vzdělává.. V ČR vyšla např. tato literatura: Moshe Feldenkrais: Feldenkraisova metoda - Pohybem k sebeuvědomění Frank Wildman: Feldenkrais a jeho metoda - Cvičení pro každý den
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo