Září 2014

Závěrečné práce o Feldenkraisově metodě na internetu

22. září 2014 v 19:27
1) https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2531/BP_Kalinova_Helena.pdf?sequence=1

Helena Kalinová: FELDENKRAISOVA METODA A JEJÍ VYUŽITÍ VE FYZIOTERAPII PŘI VERTEBROGENNÍM ALGICKÉM SYNDROMU
BEDERNÍ PÁTEŘE (Bakalářská práce)

2) https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101791/10130252/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22Feldenkrais%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=cs
Mgr. Zuzana Bestová: Vliv Feldenkraisovy metody na tělesné schéma
3) https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134765/10130252/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A%22Feldenkrais%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A%221%22%7D&lang=cs

Jan Holický: Vliv cvičení Feldenkraisovy metody na pohybový systém