Červen 2015

Výzkum na kurzu FM

5. června 2015 v 17:06
Souhrn:

Východisko: Feldenkraisova metoda využívá pohyb a motorické učení jako cestu k ovlivnění a rozvoji jedince jak po stránce tělesné, tak psychické. Při skupinových lekcích Pohybem k sebeuvědomění lektor verbálně vede cvičící k provádění určitých pohybových sekvencí.

Soubor: Šetření bylo provedeno u 121 účastníků třídenního kurzu Pohybem k sebeuvědomění podle M. Feldenkraise vedeného certifikovanou lektorkou Zuzanou Frankovou. Návratnost dotazníků po ukončení kurzu byla 99.

Metody: dotazníkem vlastní konstrukce byl zjišťován efekt třídenního pohybového programu. Dotazníky, rozdané všem účastníkům při registraci v den zahájení kurzu, obsahovaly dvě části. Část A, zaměřená na osobní údaje, motivaci k účasti na kurzu a předchozí zkušenosti s metodou, vyplňovali účastníci před zahájením kurzu. V části B hodnotily efekt intervence v různých oblastech pomocí Likertovy škály.

Výsledky:
1) Účastníky kurzu byly nejčastěji zdravotníci, trenéři a lektoři se středoškolským (58 %) nebo vysokoškolským (39 %) vzděláním.

2) Jako hlavní motivaci kurzu uváděli nejčastěji snahu o zlepšení funkce pohybového systému (23 %), obohacení z hlediska vlastní profesní činnosti v oblasti zdravotnictví (16 %) a vedení pohybových aktivit (15 %) , lepší psychický pocit (15 %) a úlevu od bolesti (14 %).

3) Většina účastníků po skončení kurzu uvedla, že jim metoda vyhovovala (87 %) a mají zájem se ke cvičení tohoto typu v budoucnu vrátit (89 %). Účastníci zaznamenali po intervenci zvýšení rozsahu pohybu (86 %), snížení bolesti pohybového systému (60 %), zlepšení tělesného sebeuvědomění (88 %) a nálady (85 %). 68 procent účastníků uvedlo, že se po cvičení cítili odpočatí a plní energie.

Závěry: Feldenkraisova metoda je již po desetiletí využívána v oblasti prevence pohybových poruch. Závěry pražské studie přesvědčivě potvrzují, pozitivní efekt metody na vnímání bolesti, pohybového rozsahu, tělesného sebeuvědomění a psychického stavu.

Kurz FM v Dobřichovicích

5. června 2015 v 16:29 Kde cvičit? (S kým? Za kolik)

Feldenkraisova metoda - 2 místa na oba workshopy: 13. a 14.6.CKP Dobřichovice nabízí poslední dvě místa na dva workshopy Feldenkraisovy metody se zkušenou mnichovskou fyzioterapeutkou a certifikovanou lektorkou Jitkou Nagy. Feldenkraisova metoda je příjemné pomalé cvičení, v jehož průběhu významně zapojujete do pohybu i své vědomí. Využívá se úspěšně i v rehabilitaci. Workshopy jsou vedeny v češtině a jsou určeny pro odborníky i širokou veřejnost.

sobota 13.6.: Workshop pro pokročilé, přihlašování zde:

neděle 14.6. Workshop pro začátečníky a mírně pokročilé, přihlašování zde:

Těší se na Vás tým CKP Dobřichovice