Výsledky výzkumu z roku 2014

30. srpna 2016 v 12:12
Článek s výsledky výzkumu na kurzu Feldenkraisovy metody vyšel v červnu 2016 v časopise Rehabilitácia:

https://www.researchgate.net/publication/306977723_Effect_of_a_three-day_Feldenkrais_method_FM_course_on_subjective_perception_of_range_of_motion_pain_and_mood

Efekt třídenního kurzu Feldenkraisovy metody na subjektivní vnímání rozsahu pohybu, bolesti a nálady
Autoři: J.Vařeková, K. Daďová, A. Šlégl
Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Souhrn
Východisko: Feldenkraisova metoda (FM) využívá pohyb a motorické učení jako cestu k ovlivnění a rozvoji jedince jak po stránce tělesné, tak psychické. Při skupinových lekcích "Pohybem k sebeuvědomění" lektor verbálně vede cvičící k provádění určitých pohybových sekvencí. Vychází se z jednoduchých pohybů, které se provádějí se snahou o minimální úsilí a plnou vědomou pozornost. Pohyby se postupně neobvyklým způsobem kombinují, přičemž mezi jednotlivými sekvencemi je věnován čas uvolnění a introspekci. Celý tento proces zprostředkovává cvičícímu jedinečnou senzomotorickou zkušenost. Cílem této práce bylo zkoumat efekt třídenního kurzu FM na vnímání rozsahu pohybu, bolesti a nálady.
Soubor: Šetření bylo provedeno u 95 žen a 4 mužů (průměrný věk 50 let, rozpětí 22 - 80 let).
Metody: Dotazníkem vlastní konstrukce byl zjišťován vliv třídenního pohybového programu "Pohybem k sebeuvědomění" podle M. Feldenkraise. Dotazníky zjišťovaly osobní údaje, motivaci k účasti na kurzu a předchozí zkušenosti s metodou. Dále sloužily k hodnocení efektu intervence v různých oblastech pomocí Likertovy škály.
Výsledky: Účastníky kurzu byli nejčastěji zdravotníci, trenéři a lektoři se středoškolským (58 %) nebo vysokoškolským (39 %) vzděláním. Jako hlavní motivaci kurzu uváděli nejčastěji snahu o zlepšení funkce pohybového systému (23 %), ale i obohacení z hlediska vlastní profesní činnosti v oblasti zdravotnictví a vedení pohybových aktivit. Většina účastníků po skončení kurzu uvedla, že jim metoda vyhovovala (87 %) a mají zájem se ke cvičení tohoto typu v budoucnu vrátit (89 %). Účastníci zaznamenali po intervenci zvýšení rozsahu pohybu (86 %), snížení bolesti pohybového systému (60 %), zlepšení tělesného sebeuvědomění (88 %) a zlepšení nálady (85 %). 68 procent účastníků uvedlo, že se po cvičení cítili odpočatí a plní energie.
Závěry: Feldenkraisova metoda je již po desetiletí využívána v oblasti prevence pohybových poruch. Závěry pražské studie potvrzují pozitivní efekt metody na vnímání bolesti, zvýšení pohybového rozsahu, zlepšení tělesného sebeuvědomění i psychického stavu. Na jejich základě lze tuto metodu, jakož i využití jejích dílčích principů považovat za vhodnou k využití v léčebné rehabilitaci

Klíčová slova: Feldenkraisova metoda, Pohybem k sebeuvědomění, zdravotní cvičení

Background: Feldenkrais method (FM) uses movement and motor learning as a way to influence and progress of an individual both from the physical and psychic point of view. In group sessions "Awareness through movement" individuals are verbally led to do certain movement sequences. The aim of this work was to explore the effect of a three-day course of FM on perceived range of motion, pain and mood. Subjects: The research was performed on 95 women and 4 men (average age 50 yrs, range 22-80 yrs). Method: The study used questionnaire developed by the authors for evaluation of the 3-day course of Awareness Through Movement (ATM) according to M. Feldenkrais. Questionnaire was investigating personal data, motivation for course attendance and previous experience with the method. Furthermore, it served for evaluation of the effect of this intervention in different areas using Likert scale. Results: The course was attended mainly by healthcare professionals, coaches and instructors with high school education (58 %) or university education (39 %). The main motivation for course attendance was to improve locomotor system function (23 %), but also to enrich someone's own profession in healthcare field and to improve training of physical activities. Results showed mostly positive response to the intervention (87 %) and expressed interest to come back to this type of exercise in the future (89 %). Most of the subjects experienced an increase in range of motion (86 %), decrease of pain in locomotor system (60 %), increase of body perception and awareness (88 %), as well as mood improvement (85 %). Sixty eight percent of subjects reported they felt rested and full of energy after the exercise Conclusions: Feldenkrais method has been used in prevention of locomotor disorders for decades. The Prague study results confirm positive effect of the method on pain perception, increased of range of motion, improvement of body awareness and also on psychic state.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama